Skip to Content

Liñas de traballo

1º- Recompilar información sobre as distintas manifestacións orais en verso improvisado que se practican ou practicaron en Galicia.

2º- Recuperar practicantes de regueifa ou brindo sobre todo nas comarcas de Bergantiños e do Caurel, que son os últimos sitios nos que se sabe se practicaron ata hai pouco.

3º- Achegar a novos valores a Improvisación en verso, xa sexan procedentes do Hip-Hop, da poesía, do teatro ou doutras manifestacións populares tales como: coplistas do entroido, dos maios, da canción popular...

4º- Difundir a existencia destas manifestacións artísticas de carácter popular entre todo tipo de institucións culturais e educativas (Universidades, Consello da Cultura Galega, ILGA,...) e a Administración Pública (Direción Xeral de Promoción e Difusión Cultural, Direción Xeral de Política Lingüística,...)..

5º- Realizar un plan estratéxico de recuperación, difusión e normalización da Poesía Oral Improvisada en verso a nivel galego..

6º- Manter contactos con organizacións semellantes da Península e Hispanoamérica.

7º- Utilizar a Regueifa / Brindo como un medio de achegamento e aprendizaxe da Poesía por parte do alumnado da ESO.

8º- Dar unha imaxe da improvisación en verso como algo que hoxe en día tamén está vixente e pode convivir coa contemporaneidade (no hip-hop hai “Regueifa” e as novas tecnoloxias son perfectamente compatibles con ela, xa que, tanto a telefonía móbil como Internet, son medios a través dos cales é factible a aprendizaxe e a práctica do “repente”..

9º- Amosarlle ao público en xeral que a improvisación en verso é unha disciplina artística que coas súas variantes locais, se practica case que en todo o mundo..

10º- Acadar aunar esforzos entres instituciós educativas, culturais e políticas, os medios de comunicación e a sociedade civil interesada para poder achegar o público a esta arte e poder acadar unha repercusión social e revitalización como ten o bertsolarismo en Euskal Herría ou o Canto ao desafío en Portugal.